هفدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

72

در هفدهمین جلسه کمسیون کشاورزی مطرح شد : برای اولین بار در تیر ماه سال 94 پیشنهاد ایجاد « کارگروه ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب » توسط کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطرح و با پیگیری های مجدانه و مستمر صورت گرفته قول تشکیل «کارگروه ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» از طرف جناب آقای دکتر عیسی کلانتری انجام گرفت.

pixel