لمینت پارکت فلورپن تولیدکاستامونو انتگره

108
کاستامونو انتگره (Kastamonu Entegre) زیر مجموعه هیات هولدینگ تولید کننده منسوجات چوبی از جمله MDF خام و رنگی، رویه درب و مهمترن تولید این شرکت تولید پارکت با کیفیت جهانی میباشد . پارکت فلورپان (FLOOR PAN) تولید این شرکت رتبه اول ترکیه و رتبه 4 اروپا از لحاظ کیفیت را داراست.
kouhkamari 1 دنبال کننده
pixel