اشکهای مهران غفوریان برای فیلم سینمای "تنگه ابوقریب"

717