سید جواد ذاکر، فقط حیدر امیرالمومنین است

2,460

تمام آیه قرآن همین است، فقط حیدر امیرالمومنین است

امشو
امشو 26.7 هزار دنبال کننده