جدایی دین از سیاست، موبد رستم شهزادی zartoshtian

73

این گزارش در منزل زنده یاد موبد رستم شهزادی و در روزهای واپسین زندگی ایشان فراهم گردید.

کانال فیلم و سریال 1.5 هزار دنبال کننده
filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel