IELTS امتحان بدم یا TOEFL؟

8,380
در این ویوئو با بیان ویژگی ها و سبک امتحانات IELTS و TOEFL بررسی میکنیم که کدام یک برای شما مناسب است. به عنوان توصیه نهایی پیشنهاد میشود که یک نمونه از امتحان آیلس و تافل را حل کنید تا با سبک امتحان هرکدام آشنا شوید. در ویدیو جلسه اول دوره آیلس سبک تمام سوالاتی که در امتحان IELTS مطرح میشود، بیان شده است. پیشنهاد میشود با دنبال کردن کانال آن را مشاهده کنید.
pixel