تعریف اولیه گوگل پنالتی

17

در این آموزش میتوانید اطلاعات اولیه در مورد Black-hat SEO و White-hat SEO را کسب نمایید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید