داستان پیچیده اسکوچیچ و صنعت نفت و تیم ملی فوتبال!

132
صحتبتهای مدیرعامل صنعت نفت آبادان درباره جدایی اسکوچیچ از این تیم و سرمربیگری تیم ملی
کلاکت اسپرت 11.9 هزار دنبال کننده
pixel