کمک دریانوردان به نهنگ گرفتار

744
دریانوردان این نهنگ گرفتار در شبکه ای از تور ها و طناب های ماهیگیری را در نزدیکی منطقۀ پاتاگونیا در کشور شیلی پیدا کردند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel