رهبر انقلاب: بنده از اول با ادغام وزارتخانه ها مخالف بودم

85

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیئت دولت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ در مورد ادغام وزارتخانه ها بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت.