پرسش و پاسخ در مورد علائم رفتاری و روان پزشکی زوال عقل

486

توسط دکتر غلامرضا حاجتی متخصص اعصاب و روان ،روانپزشک و عضو هیات علمی انجمن آلزایمر ایران