سال 98 سال موفقیت در هنر است | استاد علی خلیلی فر

62

سال 98 سال موفقیت در هنر است | استاد علی خلیلی فر سال 98 می خواهم واقعا هنرمندانه برخیزی! همانطور که سال 98 من با همه وجودم برخواستم! تمام پل های پشت افکار محدود کننده ات را در هنر خراب و منفجر کن. می خواهم به یک هنرمند واقعی الهی در تمامی ابعاد تبدیل شوی. در این مسیر قدم به قدم با من همراه باش تا مسیر دقیق را درک کنی، مسیری انتخابی من ثروت نامحدود، آرامش نامحدود، زمان نامحدود، شادی نامحدود است! مسیر انتخابی تو چیست؟ https://www.babanart.com/videos/sal-jadid-sal-movafaghiat-dar-honarast/

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel