اسلام‌شناسی در عصر مدرن (1): کلیات و مقدمات ـ کافه سرو

17
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در اولین قسمت از درس‌گفتار «اسلام‌شناسی در عصر مدرن» توضیحاتی کلی دربارۀ این مبحث ارائه می‌دهد و به صورت مختصر افراد شاخص این حوزه را معرفی می‌کند.
pixel