واکسیناسیون سربازان

58
58 بازدید
اشتراک گذاری
اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و واکسیناسیون کارکنان پایور و سربازان وظیفه بشنوید صحبت های رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص واکسیناسیون کارکنان پایور و سربازان وظیفه. #واکسن #واکسیناسیون #کرونا #سربازان #سلامت_سربازان#سرباز #واکسیناسیون_سربازان#واکسیناسیون_سرباز #کرونا #ارتش #سربازی #سربازان #واکسن_سربازان #ازسربازی_بگو #از_سربازی_بگو
pixel