اقدامات بهداشتی دبیرستان قرآنی هدی در برگزاری کلاس های رفع اشکال

40
با توجه به بخشنامه اداره آموزش و پرورش، یک هفته کلاس های رفع اشکال در دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی برگزار شد. واحد بهداشت دبیرستان قرآنی هدی، به طور فعال برنامه های پیشگیری و پاکسازی مدرسه را در این مدت انجام داد. در این فیلم گوشه ای کوتاه از اقدامات انجام شده را مشاهده می کنید.
pixel