دغدغه و هدف در ساخت فیلم کوتاه بسیار مهم است

670

حواشی ۳۳امین جشنواره فیلم کوتاه در سلام سینما

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده