اسکنرهای داخل دهانی | دکتر لیلا عطایی

55

یکی از جدیدترین تکنولوژی های وارد شده به دنیای دندانپزشکی، اسکنرهای داخل دهانی سه بعدی است که جایگزینی برای قالب گیری های معمول می باشند. با استفاده از این تکنولوژی دقت و سرعت در قالب گیری افزایش خواهد یافت و بیمار زمان کمتری را در انتظار تکمیل درمان خواهد بود. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده