اجرای نرم افزار ارزشیابی 100 امتیازی پس از نصب ( Form100.ir )

12,093
Tavafi.ir 32 دنبال‌ کننده
نمایش نحوه اجرای نرم افزار، و فعالسازی نرم افزار ارزشیابی 100 امتیازی عملکرد کارمندان - سال 9798
Tavafi.ir 32 دنبال کننده

Tavafi.ir

2 هفته پیش
وب سایت furm.ir سامانه چاپ فرم ارزشیابی کارمندان نیز جدیداً راه اندازی شده است.

Tavafi.ir

1 سال پیش
برای دانلود نرم افزار به وب سایت form100.ir مراجعه کنید.

Tavafi.ir

2 سال پیش
فرم های سال 98 نیز مانند فرم های سال 97 هستند، ولی نرم افزار برای سال جدید، بروز شده است.

Tavafi.ir

2 سال پیش
form100.ir
pixel