چگونه تایر و تیوب دوچرخه را در بیاوریم و تعویض کنیم

12,239
در این ویدو روش در آوردن و تعویض و جا زدن مجدد تایر و تیوب دوچرخه را فرا می گیریم.
pixel