طب اسلامی- طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۲۶

120

لینک http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep26/ یکی دیگر از درمان های عام، درمان به وسیله خاک است؛ مانند درمان به وسیله خاک تربت امام حسین علیه السلام است یا درمان به وسیله خاک قبر ذوالقرنین که معروف به گل ارمنی است. البته درمان به وسیله خاک دارای شرایطی است که دو مورد از آن ها ذکر شد، اما شرط سوم؛ محافظ از تربت است، به این صورت که از آلوده شدن آن جلوگیری شود، حتی نباید هوا هم به آن برسد