مطهری: «دولت در اجرای ماده 29 تعلل و تاخیر کرده است»

50

«حاجی دلیگانی» در نشست علنی یکشنبه، 9 دی ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تشکر از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «بنا بر گفته انصاری معاون رئیس جمهور، لیست حقوقی 242 نفر از نمایندگان برای انتشار در سایت مشخص شده ارائه شده است. براساس صراحت ماده 29 قانون و همچنین گذشت یک سال و 10 ماه از زمان اجرای موضوع یاد شده، آن دسته از اطلاعات حقوق مدیران و مقامات جمع آوری منتشر شود تا دستگاه هایی که اطلاعات ناقص ارائه کرده اند، در معرض مردم شرمنده شوند؛ بلکه قانون اجرا بشود»