سفیران کریمه - خاطرات خادمان حضرت معصومه از حضور در شهرها

752
در دهه کرامت هر سال، کاروان سفیران کریمه که در آن جمعی از خادمان حضرت معصومه علیهاالسلام در شهرهای مختلف حضور می یابند. این مستند شامل خاطرات خادمان حضرت معصومه از حضور در شهرهای مختلف در دهه کرامت سال 94 می باشد.
pixel