زباله های پلاستیکی چگونه اقیانوس ها را نابود می کنند؟

743
تجزیه زباله های اقیانوسی صدها سال زمان میبرد و در این بین، حجم بسیار زیادی از آنها هم وارد زنجیره غذایی میشوند.
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel