بازیافت دستمال توالت به فوتبال دستی : انگلیسی:قسمت 2

553
در این ویدئو، بازیافتِ مقوای رول دستمال توالت جهت تبدیل به فوتبال دستی را می بینیم. در قسمت 1 ، شاهد تبدیل مقوا به ماده اولیه مورد نیاز تولید محصول جدید بودیم و در قسمت 2 نحوه طراحی و تولید فوتبال دستی را در کشور آلمان خواهیم دید. این ویدئو به زبان اصلی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel