داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

پیشگیری از خودکشی: راهنمای پرسنل اورژانس

161
پلیس، آتش نشانان و دیگر پرسنل اورژانس اغلب اولین افرادی هستند که در بحران های بهداشت روان یا اقدام به خودکشی حاضر می شوند. آنها نقش مهمی در پیشگیری از خودکشی و ارجاع مردم به خدمات پزشکی یا خدمات بهداشت روان که ممکن است نیاز باشد، دارند. این کلیپ مرتبط با این موضوع توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه و در جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران ترجمه و زیرنویس شده است.
pixel