افشاگری و نگوهایی که از سوی عماد افروغ در برنامه زنده مطرح شد

640

دکتر عماد افروغ روی آنتن زنده درباره اوضاع کنونی ایران حرفهای را زد که کمتر کسی جرات بیانش را دارد!

خبرداغ
خبرداغ 15 دنبال کننده