200کیلواسکوات پا درسن37سالگی رده پیشکسوتان باوزن 105 کیلوگرم توسط امیر دهقانی

15
فرهادامین لو 90 دنبال‌ کننده
15 بازدید
اشتراک گذاری
با شش ماه تمرین و 17 سال دوری از تمرینات
pixel