مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت هفتم- حسین معینی

741

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت هفتم. این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت . (موضوع جلسه هفتم: لزوم استفاده از اساتید در مداحی)