دیدار با رهبری - دشمنی دشمن چگونه است

98

رهبر معظم انقلاب : نقشه دشمن را بفهمیم . در جنگ تبلیغاتی ، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ امنیتی، باید حدس بزنیم دشمن چکار می خواهد بکند

آرشیو TV
آرشیو TV 16 دنبال کننده