فدریکا موگرینی خواستار پرهیز از افزایش تنش با ایران شد

98

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پرهیز از افزایش تنش با ایران شد.… ل

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده