نحوه تولید پری بیوتیک مخمری و تاثیر آن در دام و طیور

117

نحوه اثرات بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید در سلامت و عملکرد حیوانات. ترجمه و دوبله توسط گروه علمی مرکز خدمات مشاوره فنی دام و طیور کایر ایرانی، نشانی دفتر کار: گنبد کاووس، کوی جهاد 01733361578 www.kayarirani.ir

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel