نحوه تولید پری بیوتیک مخمری و تاثیر آن در دام و طیور

191
کایر ایرانی 10 دنبال‌ کننده
نحوه اثرات بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید در سلامت و عملکرد حیوانات. ترجمه و دوبله توسط گروه علمی مرکز خدمات مشاوره فنی دام و طیور کایر ایرانی، نشانی دفتر کار: گنبد کاووس، کوی جهاد 01733361578 www.kayarirani.ir
pixel