معرفی زوج کارآموز مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

164
معرفی زوج کارآموز مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در مراسم بیست و پنجمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و سالگرد روز جهانی معلولان سال 1388
pixel