علی حسین غضفری نیا

935

من دارای یک واحد دامداری 5 هزار متری با تمام امکانات تولید هستم و به دنبال این می باشم تا در این محل یک دامداری چند منظوره را طراحی کنم. این واحد دارای چهار بخش می باشد که بخش اول آن واحد دام سبک داشتی 100 راسی با قابل توسعه با محوریت اصلاح نژاد می باشد. پرورش بره پرواری 400 راسی با قابلیت توسعه تا سه هزار راس بخش دوم این واحد می باشد. گفتنی این این طرح امکان سنجی شده و دارای طرح توجیهی کسب و کار نیز می باشد. سرمایه مورد نیاز این طرح یک میلیارد و دویست میلیون تومان است.

میدون
میدون 503 دنبال کننده