فیلم کوتاه نودلز

388
ماهنامه فیلم
ماهنامه فیلم 6 دنبال‌ کننده

#در_یک_نگاه نودلز Noodles ساخته گرِگ رام آفریقای جنوبی، ۲۰۱۶ فیلمی که در آغاز اثری اجتماعی درباره فقر و ابتکار و موفقیت به نظر می رسد، به پایانی تخیلی ختم می شود. و بعد درمی یابیم همین موفقیت نیز متکی به پیشینه ای اندوهبار است.