انیمیشن کوتاه سرنوشت یک میوه

264
کارگردان:محمد آقاجان زاده / نویسنده:محمد آقاجان زاده / فیلم بردار:محمد آقاجان زاده / تدوین گر:محمد آقاجان زاده / بازیگران:- / شهر:تهران / پایه:هشتم
pixel