جنبش Me Too | چرا زنان آمریکایی آزار و تجاوز جنسی را گزارش نمی دهند؟

4,384
این ویدئو صرفا برای آگاهی مردم ایران برای شناخت جایگاه زن به عنوان کالای جنسی در تمدن غرب یا حوزه تمدنی کشورهای غربی بارگذاری شده است.
یا مهدی(عج) 18.9 هزار دنبال کننده
pixel