حضور اساتید برتر زیست و دین و زندگی کنکور در کارنامه 20

416

30 مهر ماه برنامه کارنامه 20 میزبان اساتید برتر کنکور بود دکتر مهدی آرامفر و دکتر سید هادی سرکشیک زاده با موضوعات نحوه مطالعه و روشهای تست زنی در دروس زیست و دین و زندگی با داوطلبان صحبت کردند