دستاورد های چهل سالگی توزیع نیروی برق شهرستان خوی

177
مدیریت شبکه توزیع برق خوی در 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران ، رشد غبر قابل باور صنعت برق در طول دوران انقلاب اسلامی ایران را مدیون نهضت انقلابی امام (ره) دانست.
pixel