شعرای پری کجایی

135
این مرد همه صدای ها را تقلیدمیکند ارسلان غلامپوری
pixel