فناوری شیرهای LS شرکت لینده هیدرولیک

281
هیدرو آزما 12 دنبال‌ کننده
تکنولوژی LSC شرکت لینده با چنان دقتی کار می کند که حتی بستن قوطی کبریت با بیل مکانیکی کار ساده ای است! شرکت هیدروآزما، نماینده رسمی خدمات پس از فروش لینده هیدرولیک آلمان www.hydroazma.ir
هیدرو آزما 12 دنبال کننده
pixel