گروه ستاره‌ها، اجرایی ورزشی، فن‌آورانه و ابتکاری با ۴ فرازِ متنوع #عصرجدید

311

اجرایی ورزشی، فن‌آورانه و ابتکاری با ۴ فرازِ متنوع که هم گوش‌ها را درگیر کرد و هم چشم‌ها را! این ۴ نفر، چگونه عشق‌شان به هنر و ورزش و خلاقیت را به صحنه مسابقه آوردند؟ گروه ستاره‌ها؛ آخرین اجرای برنامه یازدهم از دور دوم #عصرجدید

مرسی تی وی
مرسی تی وی 598 دنبال کننده