شنور07_پایان ماه عسل دولت های نفتی

63

فکرکنید دارید انرژی مصرف می کنید و در قبالش به شما پول میدن!...اگه فکر می کنید این اتفاق،بیشتر شبیه ِ یه رویاست دعوتتون می کنیم بشنوید از دولت آلمان که برای مصرف برق به مردمش پول می ده!....خبرهای دیگه ای هم داریم از پایان ماه عسل دولت های نفتی گرفته تا جریمه وزارت نیرو برای مشترکین پر مصرف...!

پارس انرژی
پارس انرژی 4 دنبال کننده