حضور سیتکس در رویداد رگ تک

90
رویداد رگ تک، فناوری و مقررات ، در چهارشنبه 6 مرداد از ساعت 16 تا 20 در دانشگاه خاتم برگزار شد برای اطلاعات بیشتر :
سیتکس 19 دنبال کننده
pixel