برو خودتو بکش راحت شیم!!

502
دوربین مخفی روشن دلی (نابینا) که از برادرش درخواست کمک برای عمل کرده و با پیام تند برادرش مواجه می شود. عکس العمل های مردم در خواندن پیامک بی نظیره بازیگر: محمد حسن حسینی با همکاری تیم بزرگ مجری شو mojrisho.ir
ایران مثبت 13 دنبال کننده
pixel