تیم فلک؛ عکاسی از عواطف حیوانی

753

تیم فلک، عکاس بریتانیایی، که خود را به عنوان عکاس حیوانات معرفی می کند در سال های اخیر مجموعه عکس هایی از جانوران مختلف در سراسر جهان منتشر کرده که بسیار ورد تحسین قرار گرفته است. شیوهٔ کار او متمایل به پرتره های حیوانی و تلاش برای ثبت لحظاتی انسان گون در عواطف حیوانی است. در این ویدیو با بخشی از مجموعه ها و شیوهٔ کار تیم فلک آشنا می شویم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده