اعلام گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران

288

رئیس جمهور حسن روحانی در پایان نشست مشترک سران سه قوه که چهارشنبه شب (۱۳ شهریور) برگزار شد، گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران را «انجام تحقیق و توسعه در حوزه هسته ای بدون هیچ گونه محدودیت» اعلام کرد.