ریسپانسیو کردن سایت روی قالب وبزی

474
برای مرتب سازی طرح تون در موبایل و تبلت از گزینه تغییر دستگاه استفاده کنید و کاربرای تبلت و موبایل و در سایتتون نگه دارید.
pixel