جایروکوپتر کیش تجربه ای متفاوت از پرواز

99

یکی از هیجان انگیزترین تفریحات در جزیره کیش پرواز بر فراز آب های نیلگون خلیج فارس می باشد. با پرواز کردن با جایروکوپتر میتوانید تجربه ای متفاوت را برای خودتان رقم بزنید.

pixel