خدمات مبتنی بر کارت - انتقال وجه کارت به کارت

6,677

شما در همراه بانک تجارت در قسمت خدمات کارت می توانید انتقال وجه کارت به کارت را با داشتن شماره کارت مقصد انجام دهید. حرفه ای ها هوشمندانه انتخاب می کنند.

بانک تجارت
بانک تجارت 623 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…