کلیپ درباره بی نمازی

2,114
✅ ڪلیپ در مورد بی نمازی بر کسی که ۳ روز نماز نخوانده عمدا نماز میت نخوانید ، غسلش ندهید و در قبرستان مسلمین دفنش نکنید
مهدویون80 71 دنبال کننده
pixel