کلیپ درباره بی نمازی

2,270
✅ ڪلیپ در مورد بی نمازی بر کسی که ۳ روز نماز نخوانده عمدا نماز میت نخوانید ، غسلش ندهید و در قبرستان مسلمین دفنش نکنید
مهدویون80 82 دنبال کننده
pixel