کلیپ درباره بی نمازی

1,229

✅ ڪلیپ در مورد بی نمازی بر کسی که ۳ روز نماز نخوانده عمدا نماز میت نخوانید ، غسلش ندهید و در قبرستان مسلمین دفنش نکنید

مهدویون80
مهدویون80 51 دنبال کننده